Skip to main content

La feina de l’ajust-adaptació

“Quan l’actor original interpreta un personatge, gesticula, fa pauses, dubta, fa gestos amb la cara, les mans, el cos, estossega, respira, canvia de posició, plora, riu, etc…”

Tot i que és una tasca bastant desconeguda, l’ajust-adaptació és fonamental en el procés de doblatge, perquè no és possible doblar directament de la traducció literal.

Per poder fer correctament la seva feina, els actors i actrius de doblatge, i també la persona que dirigeix tot el procés, necessiten un guió específic en el qual no només hi figurin les frases originals traduïdes a la llengua en què es dobla, sinó totes aquelles indicacions que fan possible que el resultat final del doblatge transmeti la sensació que l’actor que apareix en pantalla parla realment en la llengua traduïda.

Aconseguir sincronitzar el text amb tots aquests elements pròpis de la interpretació és una de les funcions de l’ajust adaptació, no l’única, perquè molt sovint també cal adaptar gags, acudits i referències a la nostra cultura per tal de fer-los entenedors.

Així doncs, aquesta és una tasca minuciosa que requereix temps, concentració i creativitat, de manera que l’ajust-adaptació d’un llargmetratge de 90 minuts de dificultat mitjana sol comportar entre quatre i cinc jornades de feina. Des de l’any 90, quan vaig iniciar-me en el món del doblatge, he adaptat-ajustat un gran nombre de sèries i pel•lícules, ja que sempre he alternat aquesta funció amb la feina d’actor. Tot seguit, una mostra dels títols més representatius que he adaptat-ajustat tant en català com en castellà.